Terug

Powered by:

Stichting Mara

www.maraprojecten.nl

Stichting Mara is een katholieke organisatie die samen met vrijwilligers projecten opzet voor kwetsbare groepen in de samenleving. Soms is het leven voor mensen als een tocht door de woestijn, waar met moeite water is te vinden. Dan kunnen vrijwilligers hen helpen en ondersteunen om het bittere in het leven zoet te maken, zodat mensen sterker worden en verder kunnen met hun leven. Dat ziet Mara als haar belangrijkste opdracht.