Terug

Powered by:

StekJong

www.stekjong.nl

Stek Den Haag wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. StekJong (onderdeel van Stek) legt verbindingen met kinderen, jongeren, twintigers en dertigers. StekJong wil open communicatie over zingeving en geloven aanmoedigen en versterken. We delen vanuit onze eigen inspiratiebronnen (verhalen uit de Bijbel en de christelijke traditie) en nodigen anderen uit om met ons te delen wat hen beweegt. Wij organiseren samen met kinderen, jongeren, twintigers en dertigers activiteiten en events waar dit gebeurt. Verder ondersteunen en begeleiden wij ouders, docenten en jeugdwerkleiding in hun zoektocht naar zinvolle en creatieve vormen van geloofscommunicatie. Dit doen wij door middel van het aanbieden van trainingen en studiedagen of door mee te denken.