Voor kerken

Iedere jongere en elke kerk kan aanhaken bij de M25-activiteiten die op deze website worden aangekondigd! 

Katholiek
De twee katholieke parochies in Den Haag hebben een M25-jongerengroep. Deze jongeren doen mee aan de stedelijke M25-activiteiten maar hebben ook een eigen programma in de kerk. De volgende twee M25-jongerengroepen zijn actief binnen M25 Den Haag:

- In de parochie 'De Vier Evangelisten' is er de groep M25 Den Haag Zuid.
- In de parochie Maria Sterre der Zee is er de groep M25 Den Haag Noord.

Nieuwsgierig naar de activiteiten van die twee groepen? Meld je dan hier aan voor hun nieuwsbrief. Je kunt ook de eerdere edities teruglezen.

Protestants
Ook doen er verschillende protestantse kerken mee met M25 Den Haag. Zoals de Abdijkerk, de Bosbeskapel, de Lukaskerk, de Kloosterkerk, BOEI90, de Indonesische PERKI-gemeente en verschillende kerken uit Scheveningen, Voorburg en Rijswijk. Soms als aanvulling op bestaand clubwerk, als invulling van een catechisatieavond of als vaste maandelijkse activiteit. 

M25 met uw kerk?
Wilt u ook dat de jeugd uit uw kerk uitdagend vrijwilligerswerk doet, dat ze een naaste ontmoeten die ze niet zo snel tegenkomen en grensverleggende ervaringen opdoen? M25 is ontdekken dat ex-gedetineerden of demente ouderen mensen zijn. M25 is barmhartigheid ervaren en onverwachte naasten ontdekken. Bij M25 leren jongeren hoeveel ze te geven hebben en beseffen ze hoe dankbaar je kunt zijn met de eigen thuissituatie of met Nederland. Bij M25 ontmoeten jongeren die op zoek zijn naar diepgang elkaar en kunnen ze groeien in geloof en vertrouwen. Bij M25 leren jongeren niet alleen zichzelf beter kennen, maar zien ze ook hoe sterk mensen soms zijn die veel pech hadden in hun leven. Bij M25 leren jongeren (en begeleiders!) een gesprek voeren met een dakloze, hoe lastig en ongemakkelijk dat ook lijkt.

Ook al is er geen jeugdwerk in uw kerk of zijn er slechts een paar jongeren. We denken in een gesprek graag mee hoe M25 van betekenis kan zijn. We kunnen voor jongerengroepen ook een presentatie geven over M25 en u kunt vrijblijvend een keer meedoen en het zelf ervaren!